Sponsoring

Kwabo streeft naar een juiste balans tussen de dagelijkse bedrijfsactiviteiten en het effect hiervan op het milieu en de menselijke aspecten. Wij proberen door middel van sponsoring betere resultaten te bereiken, voor zowel het bedrijf als de samenleving. Met die gedachte ondersteunt Kwabo veel activiteiten op sport- en maatschappelijk gebied.

Kwabo draagt haar steentje bij aan de vele verenigingen binnen Volendam met als uitgangspunt dat deze clubs, en met name vrijwilligers, het vele goede werk kunnen blijven voortzetten. Daarbij is Volendam rijk aan muzikale talenten. Deze talenten ondersteunen wij, door middel van sponsoring bijvoorbeeld, om hun bekendheid te verhogen

Kwabo is o.a. sponsor van: